Hodnocení sezóny U11 chlapci

29. 04. 2019

Stejně jako učitel vystavuje na konci školního roku vysvědčení svým žákům, činí tak i trenér formou posezónního hodnocení svým svěřencům. Jak to tedy letos bylo viděno očima trenérů?

Hodnocení sezóny U11 chlapci

Ve Středomoravském přeboru, kategorie nejmladší minižáci U11, jsme odehráli 20 utkání s pěti týmy, v nichž jsme 5 x vyhráli a 15 x prohráli a celkově skončili na 5. místě z 6. S dosaženými výsledky jsme spokojeni, ale nejsou pro nás stěžejní. Je mnoho důležitějších kritérií, která zasluhují rozebrat trochu podrobněji:

Tréninky

Docházka všech hráčů je vynikající po celou sezónu (vždy 12-18 hráčů). Chválíme! Problémem však zůstává nekázeň a nesoustředěnost. Ač se to postupně zlepšuje, kluci pořád spoustu času stráví lelkováním a klábosením. Otravuje to a je to ztráta času pro všechny, to určitě musíme společně zlepšit! Tréninkové nasazení je u většiny dobré, u některých výborné, u jiných naopak slabé. U poslední jmenované skupiny se to negativně projevuje v zápasech. Tito hráči pak absolutně nestíhají tempo utkání. Cesta ke zlepšení vede přes jejich změněný přístup v trénincích, tzn. KÁZEŇ, SNAHA a VŮLE CHTÍT.

Družstvo/tým

Je velice zajímavé pozorovat formující se kádr, kdy každý jednotlivec má v družstvu svou roli. To je z podstatné části dané povahou člověka, rozdílností individualit a nakonec i prostředím a dalšími vnějšími vlivy. Z některých se pomalu stávají „bodoví“ hráči a tahouni družstva, jiní jsou pracanti, kteří nejsou tolik „na balónu“, ale poctivě odvádějí ne tak viditelné činnosti. Další se zatím malinko schovávají ve snaze přenechat tíhu zodpovědnosti na jiných. V tom je naše trenérská činnost různorodá a krásná. Každý bez výjimky má v našem družstvu svou úlohu a je jeho nedílnou součástí!

Výkonnostní růst

Jak již bylo zmíněno, výkonnost jednotlivců ani týmu pro nás v této kategorii není absolutní prioritou. Snažíme se v trénincích i při zápasech především o to, aby sport bavil a byl to pro všechny, rodiče nevyjímaje, příjemně strávený čas. Nicméně ve sportu jako takovém zůstává výkonnost důležitým měřítkem. Od začátku sezóny je znát výkonnostní vzestup u všech svěřenců – někteří udělali obrovský skok, jiní menší. Pro nás trenéry je důležité vidět snahu a píli, to ostatní přijde samo. Jako trenéři se snažíme ke všem přistupovat úplně stejně, ale zároveň selektivně zohledňujeme potřeby jednotlivců a snažíme se v případě potřeby s hráči pracovat individuálně. Nedá mi to nezmínit skutečnost, že v družstvu již teď máme pár hráčů, kteří svou stabilní dobrou výkonností nikdy nezklamou.

Budoucnost

Do června bychom s družstvem ještě mohli odehrát několik přátelských utkání – zatím v jednání. Dále bude ve Zlíně turnaj v juniorském streetballu pro čtyřčlenná družstva. Od května se pak na tréninky přesuneme ven na atletickou průpravu, posilování a další aktivity, které mají sportovci obzvláště v oblibě :). Zkrátka pozvolná příprava na sezónu další.

Na závěr hodnocení bychom chtěli vyzdvihnout ještě jednu věc. Upřímně oceňujeme zaujetí pro náš sport a podporu ze strany rodičů a všech dalších příznivců. Je fajn vnímat pozornost a nadšení, které nám věnují svojí přítomností v hledišti a celkovým zájmem o dění v našem sportovním prostředí!

Trenéři Rosťa a Pavel

NAŠI HLAVNÍ PARTNEŘI

Zlín Zlínský kraj